Curt A Lier_A7A2333.jpg
 

ADVOKAT CURT A. LIER

Curt arbeider med alle typer barnesaker og som forsvarer for barn og unge i straffesaker.

Han har tidligere arbeidet i mange år som politiinspektør ved Oslo politidistrikt, der han blant annet var påtaleleder ved volds- og sedelighetsseksjonen og leder av juristene i Oslopolitiet.

Curt begynte som advokat i Barneadvokatene etter å ha vært fagforeningsleder for juristene i Norge, gjennom heltidsvervet som president i Norges Juristforbund i åtte år. Han har også vært leder for Politijuristene og forhandlingsleder i Akademikerne.

Ut over juridisk embetseksamen har Curt tilleggsutdannelse fra blant annet Politihøgskolen og Forsvarets høgskole samt tilleggsutdannelse i forhandlinger.