Fridtjof.jpg
 

ADVOKAT FRIDTJOF PIENE GUNDERSEN
 

Fridtjof er utdannet jurist ved Universitet i Oslo 1995 og har praktisert som advokat siden 2007. 

Han arbeider med barnerett, med vekt på menneskerettigheter og prosess. Med bakgrunn som almenpraktiserende advokat arbeider han også med strafferett, forvaltningsrett og familierett.

Fridtjof har erfaring med saker som krever en undersøkende og etterforskende tilnærming, og er vant til å gå aktivt til verks for å finne bevis.

Fridtjof er aktiv i samfunnsdebatten om barns rettigheter, blant annet gjennom kronikker i Aftenposten. Han er styreleder i Stiftelsen barnas rettigheter.