Trude.jpg
 

ADVOKAT TRUDE TRØNNES

 

Trude har arbeidet som barneadvokat siden 2014. Hun arbeider særlig med barnevernssaker og saker om samvær og fast bosted for barn, samt saker med barn som har spesielle behov på grunn av redusert funksjonsevne eller sykdom.

Hun har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Trude arbeidet tidligere som jurist i Gatejuristen, Kirkens Bymisjons juridiske tilbud. Hun har også vært med på å etablere et rettshjelpskontor i Tønsberg.

Trude er tidligere journalist i dagspressen, forfatter og fast spaltist i Tønsbergs Blad. Hun har skrevet dokumentarbøkene «Gutten som ingen ville ha» om oppveksten til en samisk gutt og den omsorgssvikten han ble utsatt for, og «Jeg rekker opp hånden for deg» med personlige erfaringer og refleksjoner rundt å vokse opp med et psykisk utviklingshemmet søsken. Trude holder søskenkurs og foredrag for pårørende i familier med barn som har nedsatt funksjonsevne.

Trude er også veileder for masterstudenter og sensor i barnerett ved Universitetet i Oslo.