Barneadvokatene er spesialisert
på saker som handler om barn.

 

Barnevernssaker

I barnevernssaker representerer vi foreldre eller barna selv i møtet
med barnevernet, fylkesnemnda for sosiale saker eller domstolene.


Foreldretvister

I foreldretvister om bosted og samvær representerer vi den ene av
foreldrene for å finne så gode løsninger på konflikten som mulig.


Volds- og overgrepssaker

I volds- og overgrepssaker er vi bistandsadvokat for barn som kan ha
vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep.


I straffesaker er vi forsvarer for mindreårige som er mistenkt, siktet
eller tiltalt for lovbrudd.

Straffesaker


I forhold til offentlig forvaltning representerer vi barn for å sikre at
deres rettigheter blir ivaretatt av bl.a. helsevesenet, skolen og NAV.

Offentlig forvaltning