Karoline.jpg
 

ADVOKATFULLMEKTIG KAROLINE KLARENG DALE

 

Karoline har arbeidet som advokatfullmektig fra 2017 og ble en del av advokatteamet i Barneadvokatene i 2018.

Hun har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og hadde i studietiden et utvekslingsår ved det juridiske fakultetet, Bond University i Australia. Hun har arbeidet med juridisk forbrukerveiledning i Forbrukerrådet, samt at hun har vært praktikant hos advokatfirmaer i Norge og Tyskland.

I Barneadvokatene arbeider Karoline med barnevern, saker om foreldre og barn samt andre saker knyttet til barns rettsstilling.