1.jpeg
 

ADVOKATFULLMEKTIG MARTHE ARCHER RØRAAS 

Marthe har vært advokatfullmektig i Barneadvokatene siden 2019. Hun har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen.

I studietiden arbeidet Marthe i Jussformidlingen, hvor jusstudenter gir gratis rettshjelp og juridisk bistand til privatpersoner. Hun har også vært juridisk rådgiver og rettspolitisk ansvarlig i jusgruppen Wayback, som er en ettervernstiftelse for mennesker som soner fengselsstraffer, samt prosjektleder for et juridisk utredningsprosjekt i Attac Norge