Thea.jpg
 

ADVOKAT THEA TOTLAND
 

Thea er spesialist i barns rettigheter og har arbeidet som barneadvokat siden 2005.

Hun er hyppig benyttet som foredragsholder, bidragsyter og kommentator i sammenhenger der barns rettigheter debatteres og formidles. Thea er forfatter av boken ’Barneadvokaten’ (2012), en oppslagsbok om barns juridiske rettigheter. 

Thea har særskilt kompetanse på seksuelle overgrep mot barn. Hun er også godkjent advokatmekler etter Advokatforeningens regler.

Før hun begynte som advokat arbeidet hun i barnevernet, og hun har også vært mekler i Konfliktrådet og lærer i grunnskolen.

Thea er cand. jur. fra Universitetet i Oslo og har i tillegg en mastergrad i barns rettigheter (Advanced Master in Children’s Rights) fra University of Fribourg/ Institut Universitaire Kurt Bösch i Sveits. Dette studiet er utviklet og gjennomføres i samarbeid med FNs barnekomité i Genève. Hun er den eneste i Norge med denne spesielle mastergraden i barns rettigheter. Thea er også veileder for masterstudenter og sensor i barnerett ved Universitetet i Oslo.